Muzeum Regionalne oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej ogłaszają konkurs pod hasłem „Wspomnienia z Ziemi Łukowskiej”. Zadaniem uczestników jest przygotowanie zapisu wspomnień o osobach, miejscach, wydarzeniach historycznych, a także dawnych obrzędach i zwyczajach związanych z Ziemią Łukowską.

Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę, niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach. Do pracy można dołączyć zdjęcia i dokumenty. Tekst powinien opisywać prawdziwą historię. Organizatorzy czekają na prace do 7 czerwca. Można je przesyłać na adres e-mail: muzeum.lukow@interia.pl lub dostarczyć osobiście wraz z oświadczeniem, które można pobrać ze strony internetowej muzeum lub w placówce.