Nikodem Janaszek, uczeń IV LO im. Jana Pawła II, zakwalifikował się do finału XXXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej. Jego szkolnym opiekunem jest Agnieszka Kopeć.

W pierwszym etapie olimpiady Nikodem napisał esej filozoficzny na wybrany przez siebie temat. Etap drugi składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Etap centralny odbędzie się 6 kwietnia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Nikodem będzie teraz walczył o tytuł laureata olimpiady. Ale już samo zakwalifikowanie się do finału gwarantuje mu 100% wynik na egzaminie maturalnym z filozofii na poziomie rozszerzonym oraz dodatkowe punkty podczas rekrutacji na wyższe uczelnie.