Ochotnicza Straż Pożarna działająca w Łukowie otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości około 38 tys. zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone m.in. na zakup umundurowania oraz organizację Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, które mają odbyć się w naszym mieście w czerwcu.

OSP Łuków, posiadająca blisko 130-letnią historię, przez ostatnie lata nie była aktywna. Została reaktywowana w 2022 roku i aktualnie stara się o uzyskanie umundurowania oraz sprzętu bojowego. Działania strażaków wspiera m.in. lokalny samorząd, który podczas odbywającego się niedawno Walnego Zebrania Sprawozdawczego OSP, przekazał środki na rozwój pożarnictwa w Łukowie.

Stosowną umowę przekazującą dotację w wysokości niespełna 38 tys. zł podpisali burmistrz Łukowa Piotr Płudowski oraz prezes Zarządu OSP w Łukowie Artur Chutny.

Pieniądze te przeznaczone zostaną na działania statutowe Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym na zakup umundurowania, szkolenia strażaków oraz organizację Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Łukowie, planowanych na czerwiec bieżącego roku.