Władze powiatu łukowskiego planują pozyskać pieniądze na rekonstrukcję dworu, w którym urodził się Henryk Sienkiewicz. W Starostwie Powiatowym szacują, że potrzebne będzie na to około 7 mln zł. W planach jest złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak mówi nam starosta Dariusz Szustek to ambitny i kosztowny plan. Chodzi jednak o to, aby Wola Okrzejska jeszcze bardziej przyciągała turystów. W zrekonstruowanym dworze mieściłoby się muzeum. Oficyna, gdzie dziś znajduje się muzeum, służyłaby jako magazyn.

Te ambitne plany zdaniem starosty można by było zrealizować w latach 2024 – 2025. Oczywiście o ile władze powiatu uzyskają na to zadanie rządowe wsparcie.