Leonard Baranowski, radny rady miasta Łuków, złożył do Biura Rady Miasta skargę na zachowanie burmistrza Łukowa. Chodzi o wypowiedź Piotra Płudowskiego podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3. Pismo trafiło również do Telewizji Master.

Radny Baranowski pisze m.in.: „W związku z publiczną, a nieprawdziwą i wprowadzającą w błąd mieszkańców Łukowa wypowiedzią burmistrza Piotra Płudowskiego wnoszę skargę na jego zachowanie. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w SP3 w Łukowie burmistrz Piotr Płudowski publicznie wypowiedział słowa sugerujące, że ja, a także radny Zygmunt Celiński rzekomo mielibyśmy podejmować działania zmierzające w kierunku likwidacji tej placówki. Stwierdzenia te są kłamliwe i niezgodne z prawdą.”

Według radnego Baranowskiego Rada Miasta Łuków powinna wyciągnąć konsekwencje i przywołać burmistrza do należytego pełnienia tej funkcji.