45 osób wzięło udział w inauguracji Questu Rowerowego w Gminie Łuków „Śladami historii”. Odbył się on w niedzielę 12 maja. Zadaniem uczestników tej edukacyjnej, terenowej zabawy było przejechanie rowerem 10-kilometrowej trasy prowadzącej przez łukowskie lasy i rozwiązywanie zagadek będących kluczem do rozszyfrowania hasła końcowego.

Quest wygrały drużyny, które najszybciej przejechały trasę i odgadły zagadki. Pierwsze miejsce z czasem 58 min. 02 sek. zajęła 4-osobowa drużyna pani Agaty Klamki. Na drugim miejscu z czasem 59 min. 24 sek. uplasowała się licząca 4 osoby drużyna pani Marzeny Osiak. Podium zamknęła 5-osobowa drużyna pani Elżbiety Korlagi. Ona pokonała całą trasę w 61 min. 42 sek. Nagrodą specjalną otrzymała też najmłodsza uczestniczka inauguracji questu 4-letnia Zoja, która wraz z rodzicami i bratem dzielnie pokonała całą trasę.

Organizatorem wydarzenia była Lokalna Grupa Działania „Razem ku Lepszej Przyszłości”. Współorganizatorami gmina Łuków i Nadleśnictwo Łuków. Realizatorem zaś konkursu, którego pełna nazwa brzmi „Questing na Szlaku Ziemi Łukowskiej w Gminie Łuków”, była Fundacja Questingu z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu współpracy pn. „Promocja Turystyki tudzież Kultury (akronim PTtK)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Questy w formie papierowej są dostępne w siedzibie Lokalnej Grupy Działania i w Urzędzie Gminy Łuków. Adres obu jednostek to ul. Świderska 12, Łuków. Jest on dostępny również w internecie.