Mieszkańcy Łukowa będą mogli ponownie oddawać powstające na ich nieruchomościach odpady zielone, czyli np. liście, gałęzie i trawę, bez ograniczeń. Limit odbioru tej frakcji odpadów, wprowadzony w 2019 roku, decyzją Rady Miasta zostanie zniesiony od nowego roku.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o zmianach w regulaminie utrzymania czystości i porządku w mieście. Zmiana ta pozwoli na zniesienie limitu odbioru odpadów zielonych od początku przyszłego roku. Odpady będą odbierane w pojemnikach, a nie jak dotychczas w workach. Mieszkańcy będą musieli albo kupić nowe pojemniki, albo zmienić oznakowanie na żółtych pojemnikach, które już posiadają, i które zimą służą im do składowania popiołu. Wystarczy, że zmienią oznakowanie na pojemniku. Takie oznakowanie będzie można pobrać bezpłatnie w Urzędzie Miasta lub w siedzibie PUIK.

Dziś w Łukowie obowiązuje limit odbioru odpadów zielnych. Wprowadzono go w 2019 roku. Każdy mieszkaniec nieruchomości, na której powstają odpady zielone, może oddać ich miesięcznie 120 litrów. Można też kompostować odpady w przydomowych kompostownikach lub osobiście zawozić je na PSZOK, gdzie są bezpłatnie odbierane.

Obecnie odpady zielone z Łukowa są zagospodarowywane w Adamkach. Od nowego roku będą trafiać do rozbudowanej właśnie kompostowni przy ul. Świderskiej.