Gmina Łuków ogłosiła konkursy na stanowiska dyrektorów pięciu szkół. Konkursy odbędą się w Czerśli, Gołąbkach, Krynce, Rolach i Świdrach. Obecni dyrektorzy tych placówek kończą swoje kadencje 31 sierpnia.

Wszyscy kandydaci muszą spełniać warunki, które określa rozporządzenie ministerstwa edukacji. Dokumenty mogą składać nauczyciele dyplomowani lub mianowani, którzy m.in. ukończyli studia magisterskie oraz posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela.

Zainteresowane konkursem osoby mogą składać oferty do 28 kwietnia w sekretariacie Urzędu Gminy. Dodatkowych informacji udziela Gminny Zespół Oświatowy pod numerem telefonu 25 798 24 40.