Osiem drużyn ze szkół podstawowych z gminy Łuków weźmie udział w finale konkursu historycznego „Ksiądz Stanisław Brzóska i Powstanie Styczniowe”. Laureatów poznamy pod koniec kwietnia po zmaganiach w Zespole Szkół w Zalesiu, który wraz z Gminą Łuków organizuje konkurs.

Finał planowany na 27 kwietnia poprzedziły eliminacje szkolne. Wzięli w nich udział uczniowie klas IV – VIII podstawówek, którzy rozwiązywali test, składający się z 20 zadań. W finałowej rozgrywce wezmą udział dwuosobowe reprezentacje zespołów szkół z Ról, Zarzecza Łukowskiego, Strzyżewa, Gręzówki, Gołąbek, Czerśli, Dąbia i Zalesia.

Szkolne reprezentacje zmierzą się z testem, składającym się z 40 zadań. Tak jak w etapie szkolnym uczestnicy będą musieli się wykazać wiedzą na temat Powstania Styczniowego i jego komendanta księdza Stanisława Brzóski.