W pierwszych dwóch miesiącach 2023r. zarejestrowano 5,1 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Najczęstszą przyczyną absencji choroby układu oddechowego – wynika z najnowszych danych ZUS. W porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. obserwujemy wzrost zarówno liczby dni absencji chorobowej – o 8,6 proc., jak i liczby zaświadczeń lekarskich –  o 16,1proc.

Przeciętna długość zwolnienia to 10 dni. Najczęstszą przyczyną chorobową absencji były choroby układu oddechowego (20%), choroby układu mięśniowo-szkieletowego (15%) oraz ciąża, poród i połóg – 13%.

W okresie styczeń-luty 2023 r. zarejestrowano 66,2 tys. zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu COVID-19 (1%)