W Urzędzie Stanu Cywilnego w Łukowie, odnotowano ponownie mniej urodzeń niż zgonów. Jak informuje nas Jadwiga Skwarek, kierownik USC, w 2022 roku w Łukowie zarejestrowano 478 urodzeń, zaś zgonów było 623.

Na przestrzeni ostatnich lat liczba urodzeń i zgonów przedstawia się następująco:

2017: urodzeni – 961, zgony – 622

2018: urodzeni – 821, zgony – 639

2019: urodzeni – 718, zgony – 608

2020: urodzeni – 584, zgony – 650

2021: urodzeni – 459, zgony – 691

2022: urodzeni – 478, zgony – 623

 

Urząd Stanu Cywilnego poinformował nas również, że w minionym roku w łukowskich parafiach i miejscowym urzędzie zawarto w sumie 197 małżeństw. Prawie jedna czwarta z tych par zawarła tylko ślub cywilny. W łukowskim USC udzielono ślubu z obcokrajowcami  takich krajów jak Ukraina (4), Włochy (3), Niemcy, Białoruś, Holandia, Turcja, Australia i USA.