Zakład Oczyszczania Miasta, który działa w ramach Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie, wzbogacił się właśnie o nowy samochód do odbioru odpadów. Jest on wart ponad 2 mln zł. Pieniądze na jego zakup PUIK pozyskał w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.