Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świderkach oraz harcerze i harcerki z Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej spotkali się na grze terenowej. Odbyła się ona 8 października w Świderkach.

Uczestnicy gry przemierzali szlaki Świderek, Wólki Domaszewskiej i Zofiboru korzystając ze specjalnie przygotowanej aplikacji internetowej. Młodzież poznawała też pracę strażaków i przeszłość dawnego młyna. Na rozwiązanie czekały również zadania dotyczące kapliczki św. Barbary w Świderkach, parku dworskiego w Wólce Domaszewskiej i wizyty króla Stanisława Leszczyńskiego w 1708 roku.

Spotkanie młodych strażaków i harcerzy odbywało się  w ramach projektu „W poszukiwaniu swojej historii”, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Nowe FIO na lata 2021 – 2030.

Spotkanie i grę przygotowali członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Świderkach i instruktorzy Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej: Magdalena Żentała, Kacper Beczek, Katarzyna Nowak, Katarzyna Dudzińska, Katarzyna Żentała, Hubert Oleszkiewicz,  pwd. Sebastian Romańczyk, Natalia Reczek, hm. Michał Mojski.