Dziś, w środę 6 lipca, w sali widowiskowej Łukowskiego Ośródka Kultury odbędzie się wspólne posiedzenie trzech stałych komisji Rady Miasta. Radni będą dyskutować nad projektem uchwały o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany te dotyczą wprowadzenia po stronie miejskich wydatków w latach 2024 – 2039 kwoty 1,6 mln zł na zapłatę czynszu za najem powierzchni dworca PKP, gdzie ma powstać sala widowiskowa. Zmiany dotyczą też zabezpieczania w WPF 400 tys. zł na zakup wyposażenia sali. W posiedzeniu wezmą udział członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Skarg, Komisji Wniosków i Petycji oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej. Po przeprowadzeniu dyskusji nad projektem zmian, zostanie on następnie poddany pod głosowanie na sesji Rady Miasta, która została zwołana na poniedziałek 11 lipca, na godzinę 14.00.