Zapraszamy Państwa na kolejną emisję, którą nadamy w piątek 8 kwietnia o godz. 20.00. Dziś relacja z 55. sesji Rady Miasta Łukowa. Podczas obrad odbyły się burzliwe dyskusje nad wnioskami Komisji Rewizyjnej z kontroli procesu inwestycyjnego i funkcjonowania miejskiego żłobka oraz nad wnioskiem o przyznanie księdzu prałatowi Mirosławowi Łubikowi tytułu  Honorowego Obywatela Łukowa.

  Na sesji Rady Miasta, która odbywała się 1 kwietnia, radni podjęli też szereg uchwał dotyczących m.in. podwyżki opłaty stałej za pobyt dzieci w miejskim przedszkolu, ustanowienia Łukowskiego Bonu Żłobkowego oraz zmian w budżecie miasta.

   Powtórki programu przez cały weekend.