356 tys. zł to kwota, jaką na wniosek burmistrza Piotra Płudowskiego, radni zgodzili się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu Placu Narutowicza w Łukowie”. W ramach zadania ma zostać ustawiony nowy krzyż oraz ma pojawić się nowy pomnik „Pamięci Powstańców Łukowian”.

  Nowy krzyż, który stanie w miejscu zniszczonego przez wiatr Krzyża Misyjnego, będzie miał 5 metrów wysokości, i będzie nawiązywał wyglądem do pijarskiej historii łukowskiej Kolegiaty. Natomiast obecny pomnik „Pamięci Powstańców Łukowian” ze względu na zły stan techniczny zostanie rozebrany. W jego miejsce pojawi się nowy pomnik nawiązujący do jego pierwotnej formy. Już w kwietniu ma zostać ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy  tego zadania.