Łukowscy radni zgodzili się na podjęcie przez burmistrza działań zmierzających do opracowania projektu budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Żelechowskiej, czyli drogi krajowej 807. Kiedy projekt i pozwolenie na budowę będą gotowe, władze miasta wystąpią do Zarządu Dróg Wojewódzkich z wnioskiem o wspólną realizację tej inwestycji.

  Chodnik na ulicy Żelechowskiej zaczął powstać kiedy burmistrzem Łukowa był Zbigniew Zemło. Budowano go etapami. Do zrobienia pozostał 820-metrowy odcinek. Dokumentacja, na podstawie której można było dokończyć tę inwestycję, straciła niestety ważność, gdyż minęło już ponad trzy lata od ostatniego wpisu w Dzienniku Budowy. Ten ostatni wpis pochodzi z roku 2017 roku.

  Aby dokończyć budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Żelechowskiej konieczne jest ponowne opracowanie nowej dokumentacji. Radni zgodzili się na takie działanie. W uchwale, którą przyjęli zapisano, że na to zadanie zostanie zabezpieczone w budżecie miasta 150 tys. zł.

  Relacja z sesji Rady Miasta już wkrótce w Master TV.