10 grudnia mijają terminy składania ofert od osób, które zdecydują się wystartować w dwóch konkursach: na dyrektora   Łukowskiego Ośrodka Kultury oraz dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Łukowie.

  Konkursy ogłosił burmistrz Łukowa. W obu przypadkach z końcem roku kończą się 5-letnie kadencje obecnych dyrektorów placówek: Ewy Wiśnickiej w bibliotece i Grzegorza Skwarka w ŁOK.

  Konkursy zostaną przeprowadzone w dwóch etapach. Pierwszy będzie obejmował sprawdzenie ofert pod względem formalnym. Drugi – zapoznanie się przez komisje konkursowe z przedstawionymi koncepcjami funkcjonowania placówek. Szczegóły o obu konkursach można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta.