Rozpoczęła się nowa, czteroletnia kadencja Łukowskiej Rady Seniorów. Zasiada w niej 11 osób. 9 zostało wybranych w drodze losowanie, dwie zostały wskazane przez burmistrza. Seniorzy zasiadający w radzie na swoją przewodniczącą wybrali Annę Tymińską