Radni z  klubu PiS złożyli projekt uchwały w sprawie ustanowienia w Łukowie roku 2022 – Rokiem Błogosławionego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uchwała ma na celu upamiętnienie dziedzictwa oraz uznania zasług Kardynała dla poszanowania godności człowieka i wolności, szacunku dla Ojczyzny oraz budowania niepodległej i wolnej Polski.

  Uchwała w tej sprawie ma zostać poddana pod głosowanie na sesji Rady Miasta, która odbędzie się w czwartek 25 listopada. W porządku obrad znalazły się również uchwały dotyczące m.in. ustanowienia pomników przyrody oraz przekazania dotacji Zakładowi Gospodarki Lokalowej. Radni zdecydują też o tym, czy w przyszłym roku spółka PKS Łuków będzie nadal świadczyła usługi w zakresie transportu publicznego w mieście. Jeżeli uchwała zostanie podjęta, wówczas PKS otrzyma w przyszłym roku na to zadanie 777 tys. zł. Za tę kwotę mają działać trzy linie komunikacyjne: linia Ł1 na trasie ul. Wereszczakówny – zalew Zimna Woda, która ma być uruchomiona na okres od 25 czerwca do 31 sierpnia oraz dwie linie całoroczne: Ł2 na odcinku ul. Wereszczakówny – dworzec PKP i linia Ł3 na odcinku ul. Łapiguz – ul. Farfak.

  Sesja Rady Miasta odbędzie się w czwartek 25 listopada. Początek obrad godzina 11.00.