„Budka dla jerzyka” to nowa akcja, którą będzie realizowało Nadleśnictwo Łuków. Zakupiono już budki, które będą rozwieszane na budynkach użyteczności publicznej. Pierwsza budka zostanie zawieszona 8 listopada na budynku Nadleśnictwa w Ławkach.

   W ramach akcji „Budka dla jerzyka” Nadleśnictwo Łuków i Grupa EkoLogiczna przygotowały również warsztaty tematyczne dla wszystkich chętnych, które odbędą się 10 i 15 listopada w Centrum Promocji Drewna. Podczas warsztatów będzie można własnoręcznie wykonać i przyozdobić budki dla jerzyków. Dla szkół Nadleśnictwo przygotowało też lekcje poświęcone jerzykom.

  Informacji na temat akcji udziela nadleśniczy Grzegorz Uss, telefon 507 045 396 oraz specjalista ds. edukacji Karolina Barc, telefon 507 049 833.

  Jerzyk (Apus apus) jest ptakiem objętym ochroną gatunkową ścisłą i wymaga ochrony czynnej. Żywi się owadami, głównie komarami, co czyni go gatunkiem bardzo pożądanym w sąsiedztwie człowieka. Z roku na rok obserwuje się stopniowe zmniejszanie liczebności jerzyków w miastach. Główną przyczyną są przede wszystkim remonty i prace termomodernizacyjne oraz zastępowanie starych budynków nowymi, które powodują utratę miejsc lęgowych dogodnych dla jerzyków. Jedną z form ochrony tego gatunku jest zawieszanie budek lęgowych na budynkach. Zwłaszcza w budynkach, w których były prowadzone prace termomodernizacyjne i remontowe, jest to wymagane działanie kompensacyjne.