Zespół Szkół nr 2 w Łukowie od przeszło 20 lat opiekują się cmentarzem wojennym przy ul. Strzelniczej. To tam znajdują się mogiły żołnierzy poległych podczas I Wojny Światowej oraz w wojnie polsko – bolszewickiej.

  W ramach realizacji „Programu poprawy sprawności fizycznej uczniów z uwzględnieniem aspektów wychowawczych i patriotycznych” uczniowie z ZS nr 2 odwiedzają cmentarz. Porządkują mogiły spoczywających tam żołnierzy. Przed przystąpieniem do pracy słuchają pogadanki o historii tego miejsca. Systematyzowanie wiedzy o wydarzeniach i miejscach związanych z odzyskaniem niepodległości służy  również do pogłębiania wiedzy o historii Polski  i regionu. Uczy szacunku do miejsc pamięci i ludzi, którzy walczyli i polegli na Ziemi Łukowskiej.