Prawie 1 000 000 zł – tyle wynosi cena wywoławcza działki przy al. Kaczorowskiego, którą wystawiły na sprzedaż władze Łukowa. Wielkość działki to niecałe 1600 m2, więc inwestor za jeden metr kwadratowy będzie musiał zapłacić co najmniej 615 zł.

  Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Miasta Łuków położona w Łukowie przy Alejach Ryszarda Kaczorowskiego, składającą się z działek nr 7053/17 o pow. 888 m2 i nr 7064/7 o pow. 694 m2. Tereny te przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zabudowę usługową. Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na 791 000 zł/netto. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 28 września. Wysokość wadium wynosi 150 tys zł.