Rośnie liczba cudzoziemców, którzy znajdując pracę w województwie lubelskim są zgłaszani do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec czerwca było 25 700 ubezpieczonych obcokrajowców, czyli o prawie 2,5 tysiąca więcej niż na koniec marca. Są wśród nich m.in. osoby z Zimbabwe, Kolumbii i Kanady.

  Najwięcej obcokrajowców pochodzi z Ukrainy – jest ich 16,7 tys. Na drugim miejscu są Białorusini – ponad 6,3 tys, na trzecim Rosjanie – przeszło 400. W rejestrach ZUS w województwie lubelskim są obywatele w sumie z ponad 70 państw, również tych odległych. To między innymi osoby pochodzące z Tanzanii czy Filipin. Około 16 tysięcy ubezpieczonych cudzoziemców to osoby zatrudnione na umowę o pracę. Niemal tysiąc osób prowadzi w regionie własną działalność gospodarczą. Cudzoziemcy stanowią około 3,5 proc. ogółu osób z ubezpieczeniem społecznym w lubelskim oddziale ZUS.