13 lipca po ciężkiej chorobie zmarł ceniony artysta i rzeźbiarz ludowy Piotr Czubaszek. Miał 58 lat. Był związany z Łukowskim Ośrodkiem Rzeźby Ludowej oraz łukowskim Muzeum Regionalnym. Był także założycielem i członkiem Stowarzyszenia Twórców i Artystów Gminy Łuków.

  Piotr Czubaszek rzeźbą w drewnie zajmował się od blisko 25 lat. Należał do łukowskiego oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie oraz do Stowarzyszenia Artystów i Twórców Gminy Łuków, gdzie przez wiele kadencji sprawował funkcję prezesa. Tworzył rzeźby i płaskorzeźby. Rzeźbił głównie postacie świętych, kwiaty oraz ornamenty roślinne. Prowadził też „szkółkę rzeźbiarską”. Można go było spotkać w jego pracowni znajdującej się na dziedzińcu łukowskiego muzeum.

  Piotr Czubaszek regularnie brał udział w wystawach, konkursach, pokazach i warsztatach plenerowych. Jego prace wystawiane są w wielu muzeach w Polsce, jak również w Europie i USA. Brał udział w licznych plenerach rzeźbiarskich w kraju i zagranicą. W 2013 r. uczestniczył w Międzynarodowym Jarmarku Słowiańskim w Witebsku. Jest to ważne wydarzenie, w którym uczestniczą mistrzowie sztuki rzeźbiarskiej z wielu europejskich krajów. Również w tym samym roku wziął udział w plenerze podczas Międzynarodowego Festiwalu Twórczości i Rzemiosła podczas „Miasta Mistrzów 2013” w Obnińsku (Rosja).

  Zamiłowanie do twórczości ludowej starał się przekazywać młodszemu pokoleniu, prowadząc przy Muzeum Regionalnym w Łukowie ,,szkółkę rzeźbiarską”, popularyzując rzeźbę ludową wśród dzieci i młodzieży. Nie ukrywając swoich tajemnic warsztatowych uczył młodych adeptów trudnej sztuki rzeźbienia, przy zachowaniu treści i formy rzeźby ludowej naszego regionu. Za pracę z młodzieżą w „szkółce rzeźbiarskiej” jako opiekun oraz za całokształt twórczości otrzymał w roku 2019 od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową ,,ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”, a także wiele podziękowań, nagród i dyplomów za prowadzone pokazy rzeźbienia i warsztaty rzeźbiarskie w łukowskim muzeum oraz w szkołach i placówkach oświatowych.