Dzięki wsparciu z budżetu państwa Gmina Łuków przebuduje fragment trasy Gręzówka – Biardy. Umowa z wykonawcą robót jest już podpisana, najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo z Lubartowa, które za wykonanie tego zadania otrzyma ponad 2,5 miliona złotych.

  Pieniądze te zostaną wykorzystane na przebudowę ponad 3,5 kilometra drogi, w tym niebezpiecznego skrzyżowania przy szkole w Gręzówce, gdzie na pewnym odcinku jezdnia ma tylko jeden pas, a ruch odbywa się naprzemiennie. Przez wiele lat drogi nie można było poszerzyć ze względu na znajdujące się przy niej zabudowania. Gmina Łuków postarała się o ten teren i teraz chce udrożnić ruch i spowodować, że skrzyżowanie z drogą w kierunku Biard będzie bardziej bezpieczne.

  Wszystkie prace mają być wykonane w ciągu trzech miesięcy.

  Przebudowa drogi Gręzówka – Biardy to jedno z dwóch zadań, na które Gmina Łuków pozyskała dotacje z RFRD. Kolejnym jest budowa kilku odcinków chodników i poprawienie dróg w Osiedlu Marzeń w Ryżkach. Przetarg na realizację tej inwestycji również jest już rozstrzygnięty.
  W obydwu przypadkach środki z budżetu państwa powinny wystarczyć na pokrycie połowy kosztów.