Około 40 szpitali w całej Polsce weźmie udział w strajku ostrzegawczym pielęgniarek i położnych protestujących przeciwko warunkom pracy i płacy. Wśród nich jest SP ZOZ Łuków.

Powodem akcji strajkowej jest tzw. ustawa Niedzielskiego, czyli ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W pierwszej fali dwugodzinnych strajków ostrzegawczych weźmie udział około 40 szpitali, które osiągnęły ten etap sporu zbiorowego. Jest wśród nich łukowski szpital. Strajk ostrzegawczy rozpocznie się o godzinie 9.00.

Przewodnicząca Krystyna Ptok zapowiada, że każdy wojewoda otrzyma list otwarty podpisany przez Region Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych, działających na terenie województwa. Protest pielęgniarek i położnych uzyskał wsparcie m.in. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.