O 6 złotych wzrośnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami. Teraz jest to 14 zł od jednej osoby, a ma być 20 zł. Ale jest też dobra wiadomość – wracają ulgi. Projekty uchwał dotyczące wprowadzenia nowej stawki za odbiór, transport i gospodarowanie odpadami oraz zwolnień z opłat są już opublikowane na stronie Urzędu Miasta.

  Głosowanie w sprawie podwyżki opłata za śmieci ma odbyć się na sesji Rady Miasta, którą zaplanowano na 29 kwietnia. Jeżeli uchwały zostaną przyjęte przez większość radnych, to nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami zaczną obowiązywać od 1 czerwca. W projekcie uchwały zapisano też ulgi. Stawka opłaty za czwartą i każdą kolejną osobę zamieszkującą dane gospodarstwo domowe będzie wynosiła 17 zł. Będzie też ulga dla osób o niskich dochodach, dla których stawki zostaną pomniejszone o 6 zł.

  Będzie też ulga dla tych, którzy zdecydują się na kompostowanie bioodpadów kuchennych i zielonych. Teraz wynosi ona 2 zł od jednej nieruchomości, a będzie wynosiła 4 zł od osoby.