Aż 35 punktów liczy porządek obrad sesji Rady Miasta Łukowa, którą zaplanowano na czwartek 25 lutego. Podczas obrad radni będą debatować m.in. nad projektem uchwały zwalniającej przedsiębiorców z opłaty tzw. „korkowego”.

  Projekt uchwały zwalniający przedsiębiorców z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży przygotował burmistrz Piotr Płudowski. Chodzi w nim o zwolnienie z opłaty za cały 2021 rok. Pieniądze mają być też zwrócone tym osobom, które już zapłaciły styczniową ratę opłaty „korkowej”. Na tym projektem uchwały mają debatować radni podczas sesji, która odbędzie się 25 lutego. Porządek obrad, który liczy aż 35 punktów znajdziecie Państwo na naszej stronie telewizja.lukow.pl.

  Początek obrad sesji Rady Miasta o godzinie 12.00.