W geście solidarności z represjonowanymi sędziami: Pawłem Juszczyszynem, Beatą Morawiec i Igorem Tuleyą, na ulicach polskich miast i miasteczek kolejny raz pojawiły się plakaty i multimedia z żądaniem przywrócenia do pracy niezależnych sędziów. W tę akcję włączyli się również sędziowie z Sądu Rejonowego w Łukowie.

  Sędziego Igora Tuleyę, sędzię Beatę Morawiec oraz sędziego Pawła Juszczyszyna zawieszono w wykonywaniu obowiązków służbowych. W ich obronie staje Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA. Każdego 18 dnia miesiąca organizowane są akcje wspierające zawieszonych sędziów. Do akcji, która odbyła się 18 lutego, włączyli się również łukowscy sędziowie.