Dzięki wsparciu Unii Europejskiej Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury Ludowej w Gminie Łuków przygotuje spektakl „Nasze ludowe DNA”. Widowisko poprzedzą warsztaty artystyczne, a w ramach projektu stowarzyszenie kupi również stroje i zorganizuje konkurs na wykonanie instrumentu pasterskiego.

  Umowa o przyznaniu na ten cel pieniędzy z Lokalnej Grupy Działania „Razem ku lepszej przyszłości”, które podzieliło środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jest już podpisana.

  Stowarzyszenie otrzyma prawie 30 tysięcy złotych. Ma je wykorzystać na przygotowanie spektaklu, nawiązującego do folkloru Pasterzy Spiskich. W projekcie weźmie udział 30-osobowy Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Jata”, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łukowie, oraz 10 członków ich rodzin.

  W ramach przygotowań będą się odbywać warsztaty teatralno-taneczne i wokalne, stowarzyszenie kupi potrzebne do inscenizacji pasterskie stroje sceniczne i obuwie, a także zorganizuje konkurs na wykonanie z surowców wtórnych gwizdków, piszczałek, kołatek, fujarek bądź innego pasterskiego instrumentu muzycznego.

  Zajęcia dla członków zespołu i ich rodzin będą bezpłatne, a o zasadach i terminie rekrutacji, stowarzyszenie będzie informować w mediach społecznościowych.