Lokalna Grupa Działania „Razem ku lepszej przyszłości”, do której należy m.in. gmina Łuków, ogłosiła trzy nabory wniosków o przyznanie dotacji z Unii Europejskiej. Dokumenty można składać do 29 grudnia, a do rozdysponowania jest prawie 1 milion 400 tysięcy złotych.

  Najwięcej, bo ponad 550 tysięcy złotych, LGD chce przeznaczyć na rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa. Kolejne około 500 tysięcy to dotacje na rozwój istniejących mikro i małych firm, a prawie 320 tysięcy złotych można wykorzystać na rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze LGS przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie telefonicznie pod numerem: 25 798 31 94, mailowo pod adresem: poczta@lgdrazem.pl i na stronie: www.lgdrazem.pl.

  W najbliższych planach stowarzyszenia jest ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dotacji na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.