Prawie jedenaście godzin trwały obrady sesji Rady Miasta Łukowa, która odbywała się w czwartek 17 grudnia. Najdłużej dyskutowano o poprawkach do budżetu zgłoszonych przez miejską koalicję PiS i Przymierze dla Ziemi Łukowskiej.

  Najważniejszym punktem obrad było przyjecie budżetu miasta na 2021 rok. Do projektu przyszłorocznych dochodów i wydatków, który przedstawił burmistrz, trzynastu radnych z miejskiej koalicji zgłosiło poprawki. Zaproponowano aby „zdjąć” plan modernizacji Placu Narutowicza, a przeznaczone na to 2,6 mln zł rozłożyć na 15 mniejszych inwestycji. Znalazły się wśród nich m.in. remonty ulic, utwardzenie targowiska i naprawa grobli nad zalewem Zimna Woda. Poprawki, po bardzo długiej dyskusji, która zakończyła się przed godziną 22.00 zostały przyjęte. „Za” było 13 radnych, a 8 było „przeciw”.

  Ostatecznie budżet z poprawkami miejskiej koalicji został przyjęty. Głosowało za nim 12 radnych. Dziewięciu,, w tym dwóch radnych z Przymierza dla Ziemi Łukowskiej, wstrzymało się od głosu.

  Relacja z bardzo długiej sesji Rady Miasta już wkrótce w Master TV.