Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie organizuje konkurs na „Profilaktyka Roku 2020”. Kandydaturę do tytułu należy zgłaszać na formularzu, którego pobranie jest możliwe ze strony internetowej Komisji – www.komisja.lukow.pl (oraz ze strony Urzędu Miasta Łuków).

  Tytuł i nagrodę otrzyma osoba, której działania przyczyniają się, w sposób znaczący, do realizacji zadań zapisanych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na 2020 rok”.

  Działania o których mowa, powinna cechować: kreatywność, zaangażowanie, znajomość potrzeb środowiska lokalnego, efektywność – mierzona pozytywnym przyjmowaniem przez adresatów oraz umiejętność współdziałania z innymi.

Kandydaturę do tytułu należy zgłaszać na formularzu, którego pobranie jest możliwe ze strony internetowej Komisji – www.komisja.lukow.pl (oraz ze strony Urzędu Miasta Łuków).

  Uzupełnione formularze należy składać do 11 grudnia na adres: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie, ul. Zdanowskiego 15, 21-400 Łuków (pokój nr 3, na parterze). O ich rozpatrzeniu decydować będzie data wpływu.

  Wynik postępowania konkursowego będzie ogłoszony na stronie internetowej www.komisja.lukow.pl