Jan Domański, uczeń Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie zdobył tytuł laureata w II edycji Programu Stypendialnego „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska”. Program realizowały wspólnie WFOŚ i GW w Lublinie i Kuratorium Oświaty
w Lublinie.

  Jan Domański jest uczniem IV klasy Technikum kształcącym w zawodzie technik agrobiznesu. Do udziału w programie, w  którym uzyskał tytuł laureata, przygotowywał się pod kierunkiem Renata Wawryniuk. Celem programu było wsparcie rozwoju młodzieży z województwa lubelskiego
w zakresie realizacji projektów przyrodniczych, edukacji ekologicznej i pogłębiania wiedzy z zakresu ochrony środowiska, promowania postaw proekologicznych oraz dbałości o środowisko i zdrowy styl życia.