Łukowski oddział PCK rozpoczął realizację drugiej tury projektu „Aktywni na 100 lat”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem jakim jest wykluczenie transportowe, które dotyka znaczącej części społeczeństwa.

  W ramach działań zaplanowano wysłanie listów
z prośbą o patronat do osób, które są związane z transportem publicznym, nakręcenie filmu promującego, rozmieszczenie plakatów na terenie miasta i przekazanie specjalnych naklejek kierowcom. Podjęta zostanie również próba nawiązania współpracy z ośrodkami szkolenia kierowców, które działają na terenie powiatu łukowskiego.

  Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na profilu Grupy SIM PCK Łuków.