Na terenie wzdłuż Al. Kaczorowskiego, czyli wzdłuż drugiego odcinka tzw. małej obwodnicy Łukowa, budowane jest nowe osiedle mieszkaniowe. Powstaną tam ulice, którym trzeba nadać nazwy. Jest już kilka propozycji, o które kłócą się łukowscy radni. Zostały zgłoszone nazwy: Bajkowa, ks. Jezierskiego, Wileńska, Karola Levittoux, Kresów Wschodnich. Być może radni będą dyskutować na ten temat na najbliższej sesji.

  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po bardzo długiej dyskusji negatywnie zaopiniowała wniosek developera o nadanie nowej ulicy nazwy Bajkowa. W trakcie posiedzenia radny Leonard Baranowski zaproponował aby tej drodze nadać nazwę Wileńska, natomiast radny Arkadiusz Pogonowski zgłosił nazwę ks. Franciszka Salezego Jezierskiego. Radni z klubu PiS złożyli jeszcze jeden wniosek, dotyczący drugiej z dróg wytyczonej na powstającym właśnie osiedlu. Zaproponowali, aby nosiła ona nazwę Kresów Wschodnich. O nazwanie tej ulicy imieniem Karola Levittoux zawnioskował zaś radny Pogonowski.