Oddział SIM PCK Łuków właśnie realizuje drugą turę projektu „Aktywni na 100 lat”. Celem działaczy PCK będzie uwypuklenie wagi problemu jakim jest wykluczenie transportowe, które dotyka znaczącej części naszego społeczeństwa.

  Przebieg akcji wspomoże wysłanie listów z prośbą o patronat do osób, które są związane z transportem publicznym, nakręcenie filmu promującego, rozmieszczenie plakatów na terenie miasta i przekazanie specjalnych naklejek kierowcom zaangażowanym w działania.

  W sobotę, 28 listopada o godz. 14:00 grupa z Łukowa zamierza przeprowadzić spotkanie online z Olgą Gitkiewicz – autorką jednej z najważniejszych książek podejmujących tematykę wykluczenia transportowego pt. „Nie zdążę”.

Link do spotkania z Olgą Gitkiewicz: https://www.facebook.com/search/top?q=nie%20zd%C4%85%C5%BC%C4%99%20olga%20gitkiewicz%20spotkanie%20autorskie%20online

  Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na profilu facebook’owym Grupy SIM PCK Łuków.

  Całość zostanie zobrazowana w filmie podsumowującym, który swojej premiery doczeka się w okolicach 21 grudnia.