Kolejni policjanci zasili szeregi łukowskiej komendy. W piątek, 20 listopada nowi funkcjonariusze złożyli uroczyste ślubowanie, które przyjął Komendant Powiatowy Policji w Łukowie podinsp. Leszek Misiak.

  Podczas uroczystości jaka odbyła się w KPP w Łukowie rotę ślubowania złożyło dwóch policjantów. Młodzi stażem mundurowi niedawno przeszli postępowanie kwalifikacyjne. Musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale także doskonałym zdrowiem i kondycją fizyczną.

  Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami kurs przygotowawczy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe w praktyce, weryfikując nabytą wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostki i będą pełnić swoją służbę.