W ramach programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim zakupionych zostało 3000 kuropatw. Będą one wypuszczone do 30 obwodów łowieckich, w tym do koła „Koziołek” w gminie Stanin. Akcja realizowana jest przez Samorząd Województwa Lubelskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polski Związek Łowiecki.

  Podstawowe gatunki łownej zwierzyny drobnej (tj. zająca i kuropatwy) odznaczały się w przeszłości wysoką liczebnością, jednak z różnych przyczyn na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat ich populacja zmniejszyła się, aż ośmiokrotnie. Szacunkowa liczebność kuropatw w regionie na 30 marca br. wynosi około 34 000 osobników.

  „Ze względu na duży spadek populacji kuropatwy, która niegdyś stanowiła ozdobę polskich pól i łąk, podjęliśmy kroki, aby ratować ten gatunek. Zależy nam na zachowaniu równowagi w środowisku naturalnym” – mówi Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed.

  Koła Łowieckie do realizacji programu zostały wybrane w formie konkursowej na podstawie kryteriów takich jak:

– introdukcja zwierzyny drobnej w latach poprzednich,

– motywowanie myśliwych do zwiększenia redukcji drapieżników,

– wprowadzenie zakazu polowań na kuropatwy przez okres 3 lat,

– zakładanie i utrzymywanie podstawowych urządzeń hodowlanych sprzyjających rozwojowi wsiedlonych kuropatw.