Gmina Łuków wprowadza zmiany w organizacji pracy miejscowego urzędu. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną od poniedziałku 26 października władze gminy proszą o ograniczenie wizyt do niezbędnego minimum.

  W pilnych sprawach można się kontaktować telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Oto najważniejsze dane kontaktowe:
Urząd Gminy Łuków: 25 798 24 39,
e-mail: sekretariat@lukoww.ug.gov.pl
Urząd Stanu Cywilnego: 25 798 30 39
Dowody osobiste: 25 798 24 39 wew. 171
Księgowość: 25 798 21 87
Gospodarka odpadami: 25 798 24 39 wewnętrzny 102
Podatki: 25 798 24 39 wew. – 107 i 108
Gospodarka przestrzenna: 25 798 24 39 wew. 136
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 25 798 21 59,
e-mail: sekretariat@gopslukow.pl
Gminny Zespół Oświatowy: 25 798 24 40,
e-mail: gzolukow@poczta.onet.pl

  Należności z tytułu podatków czy opłat śmieciowych można regulować za pośrednictwem bankowości elektronicznej na konta podane w decyzjach i zawiadomieniach.
Podatki – numer rachunku: 47 9204 0001 0021 3976 2000 0010
Opłaty za odpady komunalne – numer rachunku: 89 9204 0001 0021 3976 2000 0030.