Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Łukowie wzięli udział w akcji „BohaterOn – włącz historię”. Kolejny raz szkoła zgłosiła swój udział w ogólnopolskim wydarzeniu, którego celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Postania Warszawskiego poprzez wysłanie im specjalnie na tę okoliczność przygotowanych kartek, albumów, plakatów, rysunków oraz wzbogacanie wiedzy młodego pokolenia o II wojnie światowej.

  Przed stworzeniem prac uczniowie  przejrzeli stronę internetową www.bohateron.pl, na której zgromadzono informacje o wciąż żyjących powstańcach oraz ich wspomnienia.  Prace adresowano do konkretnych powstańców bądź do całej grupy żołnierzy. Każda z nich miała bardzo osobisty charakter. Obfitowały w wiele pięknych słów wdzięczności i uznania dla poświęcenia uczestników powstania.