Urząd Miasta Łuków ogranicza obsługę klientów. Ograniczenia wprowadzone zostają od piątku 23 października i będą obowiązywać do odwołania.

  Mieszkańcy mogą kontaktować się z urzędem pomocą poczty e-mail i telefonicznie lub przez platformę ePUAP. Telefony do urzędników udostępnione zostały na stronie internetowej miasta Łuków. Tam też znajdują się wzory pism i formularzy. Natomiast w przypadku konieczności dokonania płatności administracyjnych lub związanych na przykład z gospodarką odpadami komunalnymi, Urząd Miasta zachęca do korzystania z bankowości internetowej.

  Przypominamy, że Łuków jest w „strefie czerwonej”. Zgodnie zaś z decyzją premiera, od soboty 24 października cały kraj będzie „strefą czerwoną”.