Dyrektor lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Mirosław Czech, poinformował o podpisaniu w Ministerstwie Infrastruktury planu inwestycyjnego dla budowy obwodnicy Łukowa. Ogłoszenie przetargu ma nastąpić w I kwartale 2023 roku.


Jak czytamy w programie budowy 100 obwodnic, „podstawowym celem budowy obwodnicy Łukowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego jaki prowadzi i będzie prowadzić przez tę miejscowość z uwagi na oddaną niedawno drogę S17 oraz planowaną S19, dla której drogi krajowe nr 63 i 76 stanowią integrujące połączenie, prowadzące z Warszawy do przejścia granicznego Sławatycze-Domaczewo. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwiększy sie przepustowość tego połączenia drogowego. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.


Dyrektor Mirosław Czech dziękuje wszystkim, którzy byli przychylni tej inwestycji.

W województwie lubelskim zaplanowano budowę siedmiu obwodnic. Oprócz Łukowa swoje obwodnice będą miały Dzwola, Gorajec, Janów, Łęczna, Szczebrzeszyn i Zamość.