Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda udzielił ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszy św. w niedziele i święta nakazane wszystkim wiernym Diecezji Siedleckiej i osobom przebywającym na jej terenie. Ma to związek  ze zwiększającą się gwałtownie liczbą zakażeń koronawirusem i wprowadzone przez władze państwowe nowe obostrzenia sanitarne.

   Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej i w święta nakazane nie jest grzechem. Jednocześnie zobowiązuję osoby korzystające z dyspensy do trwania na osobistej i rodzinnej modlitwie ze wspólnotą Kościoła poprzez uczestniczenie we Mszy św. transmitowanej w radiu, telewizji lub internecie. Biskup apeluje również, aby nadal po każdej Mszy św., śpiewać błagalną Suplikację „Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny…”, a do modlitwy wiernych ma zostać dołączone wezwanie o ustanie epidemii.

  Od 17 października br. został wprowadzony przepis, że „zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w obiektach kultu religijnego, znajduje się nie więcej niż 1 osoba na 7 m2 (w obszarze czerwonym). Należy również zachować dystans nie mniejszy niż 1,5 m oraz zakryć usta i nos. Dystans i obowiązek noszenia maseczki obowiązuje również na zewnątrz kościołów. Maseczek lub przyłbic winni używać wszyscy przebywający w przestrzeni wspólnej budynków kościelnych i parafialnych, zarówno duchowni jak i świeccy, w czasie liturgii i poza nią. Wyjątek dotyczy tylko kapłana, który przewodniczy liturgii, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu. Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę.