Przy działającym od początku roku Gminnym Żłobku „Maluch” w Łukowie powstanie plac zabaw. Obiekt ma być gotowy w listopadzie, a większość pieniędzy na ten cel będzie pochodzić z Unii Europejskiej.

  Gmina Łuków szuka firm, które dostarczą i zamontują m.in.: karuzelę, huśtawki, bujaki i piaskownicę. Oferty można składać do 26 października, a sam plac zabaw ma być gotowy do 20 listopada. Gmina Łuków pokryje niewielką część kosztów, ponieważ do 85% kosztów netto będzie stanowić dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

  Pierwszy w gminie Łuków żłobek samorządowy został wybudowany od podstaw przy urzędzie gminy. Koszt budowy to prawie 3,5 miliona złotych, z czego ponad połowę samorząd pozyskał z rządowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch+”.

  Nowa placówka oferuje profesjonalną opiekę przez 10 godzin dziennie, edukację i wychowanie dzieci. Maluchy mają też zapewnione wyżywienie i zajęcia w formie zabaw edukacyjnych, dostosowanych do ich wieku, z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych.