Od 7 do 16 października zajęcia w Zespole Placówek w Łukowie będą odbywały się w trybie hybrydowym. Decyzja została podjęta w porozumieniu ze stacją sanitarno – epidemiologiczną oraz organem prowadzącym placówkę czyli Powiatowym Zespołem Oświatowym. Powodem jest potwierdzenie zakażenia koronawirusem u kilku pracowników szkoły.

  Zawieszone zostają zajęcia w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym oraz w Szkole Podstawowej Specjalnej i czterech oddziałach Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Zajęcia stacjonarne będą natomiast prowadzone w Szkole Branżowej I stopnia. Zapewniona też będzie opieka nad uczniami, którzy przebywają w internacie.

  Plan zajęć obowiązujących w trybie hybrydowym jest dostępny na stronach Zespołu Placówek.