Miasto Łuków zachęca do wzięcia udziału w konkursie plastycznym dotyczącym zieleni miejskiej. Inicjatywa adresowana do dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas „0” ma na celu rozwijanie ich wrażliwości estetycznej, a także poznanie jak naszą Małą Ojczyznę postrzegają jej najmłodsi mieszkańcy.

  W konkursie mogą wziąć udział zarówno dzieci z publicznych przedszkoli, jak i innych placówek edukacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta. Mile widziane są również prace dzieci nie reprezentujące żadnej z placówek. Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej w formacie A4, przedstawiającej wyobrażenie zieleni miejskiej w Łukowie – tego co jest widzialne dzisiaj i tego, co zdaniem dzieci mogłoby pojawić się w przyszłości w mieście. Mile widziane jest zawarcie w pracach elementów przestrzeni publicznej umożliwiających rozpoznanie danej części miasta.

  Prace należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do Referatu Promocji Urzędu Miasta (Łuków, ul. Browarna 65) do 30 października. Szczegóły dotyczące konkursu zawarto w Regulaminie do pobrania POD TYM ADRESEM.