W związku z potwierdzeniem koronawirusa SARS-CoV-2 u posła na Sejm RP Przemysława Czarnka, wojewoda lubelski Lech Sprawka oraz marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, zostali objęci kwarantanną na okres 10 dni. Lubelscy politycy mieli bezpośredni kontakt w sobotę 3 października.

   Kwarantanną mają zostać objęte wszystkie osoby, które miały kontakt z Czarnkiem od ostatniego piątku do wczoraj.   Wojewoda lubelski będzie wykonywał swoje obowiązki w oparciu o pracę zdalną, natomiast na czas trwania kwarantanny, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie będzie go zastępował wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.