Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, bezdomne często nie są w stanie zadbać o własne bezpieczeństwo, dlatego potrzebne jest wspólne działanie, aby zapewnić im pomoc. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie apeluje do mieszkańców, aby zwracali szczególną uwagę na potrzeby osób zagrożonych warunkami atmosferycznymi. Czujność i wrażliwość wobec potrzebujących pomoże zadbać o ich bezpieczeństwo.

  Informacje o osobach potrzebujących można zgłaszać
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łukowie ul. Zdanowskiego 15 w sekretariacie (pokój nr 5) lub telefonicznie 025-798-03-32 lub 881-585-232 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.